A fost inițiată plata sumelor indexate beneficiarilor de indexare în anul 2020

  • 25.05.2020
  • 689

Începînd cu 25 mai curent, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții ”Băncii de Economii”, care au depus cereri de înregistrare până la sfârșitul lunii februarie 2020.

Astfel, își pot ridica banii persoanele care se încadrează în următoarele categorii de vârstă:

  • Deponenții născuți până în anul 1991 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente primei etape;
  • Deponenţii născuţi până în anul 1951 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente etapei  a doua.

Banii pot fi ridicaţi la orice oficiu/agenţie a Î.S. ”Poşta Moldovei”. Pentru a beneficia de indexare, beneficiarul, reprezentantul sau moştenitorul se va prezenta având asupra sa actul de identitate. Moștenitorul va prezenta suplimentar certificatul de deces și copia legalizată notarial a certificatului de moștenitor, iar reprezentantul - procura, întocmită în modul stabilit de legislație. În cazurile în care depunerile băneşti au fost testate mai multor moştenitori, moştenitorul care solicită suma indexată ce îi revine va depune la oficiul/agenția poștal(ă) cererea pentru calcularea sumei indexate spre achitare.

Deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, care nu au depus până în prezent, din diferite motive, cererile pentru indexare, pot face acest lucru la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poșta Moldovei”, având asupra sa actul de identitate şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

Achitarea sumelor indexate se efectuează în baza Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii şi Hotărârii Guvernuluim nr.176 din 25 martie 2020. În bugetul de stat pentru anul 2020 sunt prevăzute 64 mil. de lei pentru aceste scopuri.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY