logo

Informații actualizate privind implementarea Programului de stat „Prima Casă”

http://buget.site/ro/rocontentinformac89bii-actualizate-privind-implementarea-programului-de-stat-e28-3364_92262.html

<div class="field field-name-field-cover-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://mf.gov.md/sites/default/files/press-release/cover_img/prima%20casa_0.png"><img src="https://mf.gov.md/sites/default/files/styles/page_full_528/public/press-release/cover_img/prima%20casa_0.png?itok=lyVSmWze" width="456" height="332" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Prin intermediul Programului de stat „Prima Casă” au fost procurate 4310 locuințe până în prezent. Alte 8 cereri au fost acceptate, aferent cărora urmează a fi semnate contractele de garanție.</p> <p>Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,16 miliarde lei. Suma totală a garanțiilor active constituie 1,08 miliarde lei.</p> <p>Din 4310 beneficiari 3022 sunt familii, iar 1288 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 634 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1654 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 338 – în cadrul programului Prima Casă 4.</p> <p>Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 59,97 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate constituie 594,13 mii lei.</p> <p>4043 locuințe au fost procurate în zonele urbane iar 267 în zonele rurale. 3977 locuințe procurate sunt apartamente, iar 333 sunt case de locuit individuale.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-press-release-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://mf.gov.md/ro/press-release-types/transparen%C8%9B">Transparența</a></div></div></div>